SLOW SALSA

80-83 BPM

84-86 BPM

87-89 BPM

MEDIUM SALSA

90-93 BPM

94-96 BPM

97-99 BPM

FAST SALSA

100-103 BPM

104-106 BPM

107-109 BPM